Vetlanda Ornitologiska Klubb

VOK är en lokalklubb av ideell karaktär, som vill utforska och verka för skyddet av fågelfaunan inom främst Vetlanda kommun.  Klubben vill också verka för att hos allmänheten väcka och underhålla intresset för fågelmiljön och fågelfaunan samt att skapa kontakter bland fågel- och naturintresserade.

Vårprogram 2020


När vi är i klubblokalen ordnar vi gemensamt fika, annars tar var och en med sig eget.

pdficon  Vårprogram 2020 för Vetlanda Ornitologiska Klubb

Lördag 25 januari
Kl 14.00

Årsmöte i Missionskyrkan. Se separat kallelse! (Styrelsen)

31 jan-3 feb


Vi räknar fåglar vid mataren fredag - måndag och rapporterar på Birdlife Sveriges hemsida https://vinterfaglar.se/

Torsdag 20 februari
Kl 18.30

Holkspikning vid Parkförrådet i Upplanda. (Inge och Sussie)

Torsdag 19 mars
Kl 18.30

Ugglelyss. Vi samlas i klubblokalen klockan 18.30 för planering och vidare transport till lämplig biotop. (Michael, Tommy)

Torsdag 23 april
Kl 18.30

Skådning vid Upplanda (Johan A.)

Söndag 10 maj
Kl 08.00-12.00

Fågelskådningens dag vid Upplandatornet, där erfarna ornitologer hjälper till med artbestämning av de fåglar som finns i närområdet eller passerar över. (Lars-Johan)

Söndag 17 maj
Kl 08.00

Jubiléumsträff med tävling om Vandringspriset Sparvugglan i klubbstugan Nävelsjö. Klubben bjuder på enklare förtäring. (Styrelsen och Tomas Fasth)

Hela våren!

Utöver de fasta programpunkterna vill styrelsen peka på de möjligheter till gemensam "spontanskådning" som numera finns, speciellt för dem som har tillgång till VOK Band. Telefonen är ju naturligtvis fortfarande en möjlig kommunikationslänk, men bandet fångar in fler och snabbare! Ett upprop på bandet en solig och fin morgon när sträcken rastar kan bli upptakten till en lyckad skådardag för "daglediga". Fundera på det!