Vetlanda Ornitologiska Klubb

VOK är en lokalklubb av ideell karaktär, som vill utforska och verka för skyddet av fågelfaunan inom främst Vetlanda kommun.  Klubben vill också verka för att hos allmänheten väcka och underhålla intresset för fågelmiljön och fågelfaunan samt att skapa kontakter bland fågel- och naturintresserade.

Vårprogram 2018


När vi är i klubblokalen ordnar vi gemensamt fika, annars tar var och en med sig eget.

pdficon  Vårprogram 2018 för Vetlanda Ornitologiska Klubb

Lördag 27 januari klockan 14.00

Årsmöte i Missionskyrkan. Se separat kallelse! (Styrelsen)
Torsdag 8 februari klockan 18.30

Holkspikning med tema "Småfågelholkar" vid Parkförrådet i Upplanda. (SN)
Torsdag 22 februari klockan 18.30

Holkspikning med tema "Tornseglareholkar" vid Parkförrådet i Upplanda. (SN)
Torsdag 8 mars klockan 18.30

Ugglelyss. Vi samlas i klubblokalen klockan 18.30 för planering och vidare transport till lämplig biotop. (TCm)
Tisdag 13 mars klockan 09.00

Dagledigskådning. Daglediga samlas hos Sören Carlsson i Tälläng för vidare transport till en för dagen aktuell fågellokal. (SCn)
Torsdag 22 mars klockan 18.30

Ugglelyss. Vi samlas i klubblokalen klockan 18.30 för planering och vidare transport till lämplig biotop. (SN)
Torsdag 5 april klockan 18.00

Kommunskådning. Vi samlas vid Upplandatornet för att bege oss till en för dagen lämplig lokal i kommunen för kvällsskådning. (MEm)
Torsdag 19 april klockan 18.00

Kommunskådning. Vi samlas vid Upplandatornet för att bege oss till en för dagen lämplig lokal i kommunen för kvällsskådning. (IS)
Torsdag 3 maj klockan 18.00

Kommunskådning. Vi samlas vid Upplandatornet för att bege oss till en för dagen lämplig lokal i kommunen för kvällsskådning. (JA)
Söndag 6 maj klockan 08.00-12.00

Fågelskådningens dag vid Upplandatornet, där erfarna ornitologer hjälper till med artbestämning av de fåglar som finns i närområdet eller passerar över. (LJJ)
Torsdag 17 maj klockan 18.30

Kommunskådning. Vi samlas vid Upplandatornet för grillning och skådning runt dammarna. Tag med något att lägga på grillen! (SN)
Lördag 26 maj klockan 06.00

Morgonvandring i Huvabackens Naturreservat med Tomas Fasth. Tävlingen om vandringspriset "Sparvugglan" genomförs i Bäckabygården efter vandringen. Samling på parkeringen vid Bäckaby kyrka klockan 06.00. Samåkning från Vesslanparkeringen klockan 05.30. (BG)