Vetlanda Ornitologiska Klubb

VOK är en lokalklubb av ideell karaktär, som vill utforska och verka för skyddet av fågelfaunan inom främst Vetlanda kommun.  Klubben vill också verka för att hos allmänheten väcka och underhålla intresset för fågelmiljön och fågelfaunan samt att skapa kontakter bland fågel- och naturintresserade.

Höstprogram 2019


När vi är i klubblokalen ordnar vi gemensamt fika, annars tar var och en med sig eget.

pdficon  Höstprogram 2019 för Vetlanda Ornitologiska Klubb

Torsdag 12 september
Kl 18.00

Grillkväll med skådning vid Upplandatornet. Var och en sörjer för egna råvaror att lägga på grillen. Ansvarig SN.

Söndag 29 september
Kl 08.00-12.00

Samordnad sträckräkning vid Norrby, Gunnarshult. Vid regn, blåst eller för sträckarna allmänt olämplig väderlek ställs eventet in. Lämplig klädsel! Ansvarig: JLÖ.

Söndag 13 oktober
Kl 08.00-12.00

Samordnad sträckräkning vid Repperda Gata. Vid regn, blåst eller för sträckarna allmänt olämplig väderlek ställs eventet in. Lämplig klädsel! Ansvarig: LKH

Söndag 27 oktober
Kl 08.00-12.00

Samordnad sträckräkning vid Rösås, Nävelsjö. Vid regn, blåst eller för sträckarna allmänt olämplig väderlek ställs eventet in. Lämplig klädsel! Ansvarig: JA.

Lördag - söndag 2-3 november med samling för avstämning vid Upplandatornet söndag 09.00.

Artrally - Smålandsrallyt. Vi försöker hitta så många arter som möjligt i kommunen under 48 timmar. Rapportera Dina observationer på Artportalen eller på VOK:s hemsida. Ansvarig: Styrelsen

Torsdag 21 november
Kl 18.30 i klubblokalen.

Lennart Kärnhall berättar om dagfjärilar. Ansvarig LKH.

Torsdag 5 december
Kl 18.30 i klubblokalen.

Säsongsavslutning i klubblokalen, där vi passar på att summera skådaråret. Till detta bjuds det på lussekaffe någon vecka i förtid. Ansvarig: Styrelsen.

Lördag 25 januari 2020.

Årsmöte i missionskyrkan enligt separat kallelse.

Hela hösten!

Utöver de fasta programpunkterna vill styrelsen peka på de möjligheter till gemensam "spontanskådning" som numera finns, speciellt för dem som har tillgång till VOK Band. Telefonen är ju naturligtvis fortfarande en möjlig kommunikationslänk, men bandet fångar in fler och snabbare! Ett upprop på bandet en solig och fin morgon när sträcken rastar kan bli upptakten till en lyckad skådardag för "daglediga". Fundera på det!