Vetlanda Ornitologiska Klubb

VOK är en lokalklubb av ideell karaktär, som vill utforska och verka för skyddet av fågelfaunan inom främst Vetlanda kommun. Klubben vill också verka för att hos allmänheten väcka och underhålla intresset för fågelmiljön och fågelfaunan samt att skapa kontakter bland fågel- och naturintresserade.

Program


När vi är i klubblokalen ordnar vi gemensamt fika, annars tar var och en med sig eget.

pdficon Vårprogram 2024

Lördag 27/1
Kl 14.00

Årsmöte i Missionskyrkan. (Styrelsen)

26/1-29/1


Vinterfåglar Inpå Knuten
(mer info: https://birdlife.se/fagelintresse/vinterfaglar-inpa-knuten/)

Måndag 19/2
Kl 18.30

Fortsatta studier i fågelkunskap. (Tommy)

Måndag 18/3
Kl 18:30

Tomas Claesson visar ett urval av sina eminenta fågelbilder. (Tommy)

Måndag 22/4
Kl 18.30

Fortsatta studier i fågelkunskap. (Tommy)

Söndag 5/5
Kl 09.00-13.00

Fågelskådningens dag vid nya fågeltornet vid Smedbälgen, Nye. Erfarna ornitologer hjälper till med artbestämning av de fåglar som finns i närområdet eller passerar över. Under dagen invigs det nya tornet. (Sussi)

Måndag 27/5
Kl 18.30

Kvällsskådning med grillning. Samling vid tornet i Upplanda kl 18.30 (Styrelsen)

Övrigt

Det står alla fritt fram att sammankalla till spontanskådning. Detta görs via Lineband.