Vetlanda Ornitologiska Klubb

VOK är en lokalklubb av ideell karaktär, som vill utforska och verka för skyddet av fågelfaunan inom främst Vetlanda kommun.  Klubben vill också verka för att hos allmänheten väcka och underhålla intresset för fågelmiljön och fågelfaunan samt att skapa kontakter bland fågel- och naturintresserade.

Vårprogram 2019


När vi är i klubblokalen ordnar vi gemensamt fika, annars tar var och en med sig eget.

pdficon  Vårprogram 2019 för Vetlanda Ornitologiska Klubb

Lördag 26 januari
Kl 14.00

Årsmöte i Missionskyrkan. Se separat kallelse! (Styrelsen)

25-28 januari
Hela dygn

Vinterfåglar Inpå Knuten. Vi räknar fåglar vid mataren fredag-måndag och rapporterar på Birdlife Sveriges hemsida: https://vinterfaglar.se/

Torsdag 21 februari
Kl 18.30

Holkspikning med tema "Småfågelholkar" vid Parkförrådet i Upplanda. (SN)

Torsdag 14 mars
Kl 18.30

Ugglelyss. Vi samlas i klubblokalen klockan 18.30 för planering och vidare transport till lämplig biotop. (MEm & TCm)

Torsdag 25 april
Kl 18.30

Tävling om Vandringspriset Sparvugglan i klubbstugan Nävelsjö. Vi samlas vid klubbstugan för att grilla och tävla och inväntar lämplig tidpunkt för att lyssna till dvärgbeckasinens spel. (MEm)

Söndag 5 maj
Kl 08.00-12.00

Fågelskådningens dag vid Upplandatornet, där erfarna ornitologer hjälper till med artbestämning av de fåglar som finns i närområdet eller passerar över. (LJJ)

Lördag 18 maj
Kl 06.00

Klubbresa till Örebros fågellokaler. Vi samlas på Vesslanparkeringen 06.00 för vidare transport i egna bilar till Örebrotrakten och de förnämliga fågellokaler som finns där. Heldagsutflykt. (LKh)

Hela våren!

Utöver de fasta programpunkterna vill styrelsen peka på de möjligheter till gemensam "spontanskådning" som numera finns, speciellt för dem som har tillgång till VOK Band. Telefonen är ju naturligtvis fortfarande en möjlig kommunikationslänk, men bandet fångar in fler och snabbare! Ett upprop på bandet en solig och fin morgon när sträcken rastar kan bli upptakten till en lyckad skådardag för "daglediga". Fundera på det!