Vetlanda Ornitologiska Klubb

VOK är en lokalklubb av ideell karaktär, som vill utforska och verka för skyddet av fågelfaunan inom främst Vetlanda kommun. Klubben vill också verka för att hos allmänheten väcka och underhålla intresset för fågelmiljön och fågelfaunan samt att skapa kontakter bland fågel- och naturintresserade.

Årsskrift


pdficon  Fåglar i Vetlandatrakten 2023
pdficon  Fåglar i Vetlandatrakten 2022
pdficon  Fåglar i Vetlandatrakten 2021
pdficon  Fåglar i Vetlandatrakten 2020
pdficon  Fåglar i Vetlandatrakten 2019
pdficon  Fåglar i Vetlandatrakten 2018
pdficon  Fåglar i Vetlandatrakten 2017
pdficon  Fåglar i Vetlandatrakten 2016
pdficon  Fåglar i Vetlandatrakten 2015
pdficon  Fåglar i Vetlandatrakten 2014
pdficon  Fåglar i Vetlandatrakten 2013
pdficon  Fåglar i Vetlandatrakten 2012