Vetlanda Ornitologiska Klubb

VOK är en lokalklubb av ideell karaktär, som vill utforska och verka för skyddet av fågelfaunan inom främst Vetlanda kommun. Klubben vill också verka för att hos allmänheten väcka och underhålla intresset för fågelmiljön och fågelfaunan samt att skapa kontakter bland fågel- och naturintresserade.

Kontakt


Vill du bli medlem i VOK?

Kontakta någon i klubben eller sätt in medlemsavgiften, så kontaktar vi dig.

Plusgiro 79 19 21 - 0
Medlemsavgift 150 kr
Ungdom upp till 20 år 50 kr
Familjemedlem 20 kr


Funktion Namn Mobil E-post
Ordförande Tommy Carlström 070-431 73 71 E-post
Vice ordförande Sussie Nielsen 070-323 02 16 E-post
Sekreterare Michael Engström 076-044 47 82 E-post
Kassör Lennart Kärnhall 070-588 71 01 E-post
Ledamot Johan Löwhagen
Ledamot Inge Schentz
Suppleant Benny Hultqvist
Revisor Elin Wassby Hjortstam
Revisor Emanuel Sennerstrand
Valberedning Elin Wassby Hjortstam