Vetlanda Ornitologiska Klubb

VOK är en lokalklubb av ideell karaktär, som vill utforska och verka för skyddet av fågelfaunan inom främst Vetlanda kommun.  Klubben vill också verka för att hos allmänheten väcka och underhålla intresset för fågelmiljön och fågelfaunan samt att skapa kontakter bland fågel- och naturintresserade.

Kontakt

Vill du bli medlem i VOK?

Kontakta någon i klubben eller sätt in medlemsavgiften, så kontaktar vi dig.

Postgiro 79 19 21 - 0
Medlemsavgift 150 kr
Ungdom upp till 20 år 50 kr
Familjemedlem 20 krFunktionär Namn Mobil Telefon E-post
Ordförande Roland Mathiasson 073-821 70 56 0383-913 36 E-post
Vice ordförande Tommy Carlström 070-431 73 71 0383-177 89 E-post
Sekreterare Börje Gustafsson 070-517 70 85 0383-164 43 E-post
Kassör Sören Carlsson 070-592 86 14 E-post
Ledamot Johan Löwhagen 070-569 20 27 0383-920 27 E-post
Ledamot Sussie Nielsen 070-323 02 16 0383-102 41 E-post
Ledamot Johan Andresén 073-027 12 80 E-post
Ledamot Michael Engström 076-044 47 82 0383-173 66 E-post
Suppleant Benny Hultqvist 070-864 62 97 E-post
Suppleant Inge Schentz 070-318 66 70 E-post
Revisor Lennart Kärnhall 070-588 71 01 0383-128 54 E-post
Revisor Elin Wassby Hjortstam 073-812 45 73 E-post
Hedersordförande Jerry Nyman
Valberedning Lennart Kärnhall 070-588 71 01 0383-128 54 E-post
Valberedning Elin Wassby Hjortstam 073-812 45 73 E-post
Webbansvarig Johan Andresén 073-027 12 80 E-post