Vetlanda Ornitologiska Klubb

VOK är en lokalklubb av ideell karaktär, som vill utforska och verka för skyddet av fågelfaunan inom främst Vetlanda kommun.  Klubben vill också verka för att hos allmänheten väcka och underhålla intresset för fågelmiljön och fågelfaunan samt att skapa kontakter bland fågel- och naturintresserade.

Torsdag 25 augusti kl. 18:00
Grillkväll med skådning vid Upplandatornet.


Större hackspett, Vetlanda kommun - Tomas Claesson (via Artportalen.se)

Artportalen senaste veckan

Galleri senaste månaden
Skådarligan 2022
Skådarligan Total
Artlista 2022
Artlista Total